ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งยกเลิกการปิดระบบ vison2020thailand.org วันที่ 6 ตุลาคม 2559

 

แจ้งยกเลิกการปิดระบบ vison2020thailand.org วันที่ 6 ตุลาคม 2559

เนื่องจากผู้ดูแลระบบติดภาระกิจ วันที่ 6-9 ตุลาคม 2559

จึงขอเลื่อนการปิดระบบเพื่อย้าย server ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ท่านสามารถเข้าใช้งาน vison2020thailand.org ได้ตามปกติ

 

Last Update : 2016-10-05 16:32:04