ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขออนุญาตปิดปรับปรุงระบบ vison2020thailand.org

ประกาศ ขออนุญาตปิดระบบ vison2020thailand.org วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ตั้งแต่เวลา 18:00 น.
เป็นต้นไป เพื่อทำการโอนถ่ายข้อมูลไปยัง server ตัวใหม่

และจะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 6:00 น.

นอกจากนี้ยังได้ทำการเปลี่ยนชื่อเว็บใหม่ โดยใช้ชื่อ www.thaihealthdata.go.th

หากท่าจะเข้าระบบคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.thaihealthdata.go.th/vision2020

ส่วนระบบคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.thaihealthdata.go.th/geriatrics

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

Last Update : 2016-10-02 18:20:31