ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ vision2020 รุ่น1-4 สป.สธ

นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์

  1. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
  2. ข้อเสนอต่อกรณี กองทุนเฉพาะโรค "..ต้อกระจก.."
อ.สัมฤทธิ์ สุขทวี
  1. การบันทึกข้อมูลในระบบ JHCIS เพื่อส่งออกให้ระบบ Vision 2020 Thailand
  2. คู่มือ JHCIS สำหรับงานคัดกรองต้อกระจก(Vision 2020)
อ.จิรวัฒน์ ยาทองไชย รพ.โคกศรีสุพรรณ
  1. โปรแกรมส่งออกข้อมูลจาก HOSxP เข้า vision2020

 

Last Update : 2016-05-04 09:43:44