ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)

การเข้าใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)ใหม่
ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)นั้น ห้ามใช้รหัสสถานพยาบาลเป็นรหัสผ่าน(Password)
เนื่องจากไม่ปลอดภัย 

การเข้าใช้งานครั้งต่อไป
ชื่อผู้ใช้งาน(username) = รหัสสถานพยาบาล5หลัก
รหัสผ่าน(Password) = รหัสที่เราเปลี่ยนใหม่

 

Last Update : 2015-08-21 15:49:32