ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุง Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม

เพิ่ม Field สถานพยาบาลที่คัดกรอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม.

 

Last Update : 2015-07-27 16:36:49