ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงวิธีการบันทึกผลคัดกรองสายตาโดย อสม.

แจ้งปรับปรุงวิธีการบันทึกผลคัดกรองสายตาโดย อสม. เมื่อคลิกที่ผลการตรวจตาขวา/ซ้าย แล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกผลการคัดกรอง" ด้วยครับ

โดยปุ่มจะอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างของตาราง สามารถกดได้ทั้ง2ปุ่ม

 

Last Update : 2015-04-22 16:17:00