ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจ้งการบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 2561

ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ 

ปีงบประมาณ 2560 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560 หลังจากวันที่ 8 ไปแล้ว

ระบบจะหยุดการประมวลผลข้อมูลคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 

ส่วนการบันทึกข้อมูลคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 

สามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

แต่ระบบจะยังไม่ทำการประมวลผลรายงาน จนกว่าจะถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ข้อชี้แจงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ป1

 

Last Update : 2017-10-02 21:10:27