ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโครงการแว่นตาเด็ก ปีการศึกษา 2559

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ปีการศึกษา 2560 แล้ว 

ทางทีมงานขอล็อคการบันทึกข้อมูลการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ป1 

ของปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

และจะเปิดให้บันทึกข้อมูลการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ป1 

ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 

Last Update : 2017-06-15 16:17:55