ัอัพโหลดไฟล์แล้วไม่มีรายชื่อนักเรียนขึ้น
(ตอบ 0) last update 2023-09-22 11:27:47
ไม่สามารถ Export ข้อมูล 2565 และ 2566
(ตอบ 0) last update 2023-07-24 16:44:30
อัปโหลดไฟล์คัดกรองตาไปแล้วแต่ข้อมูลใน vision2020 ยังเป็น 0 อยู่
(ตอบ 0) last update 2023-06-30 14:48:46
การลบข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
(ตอบ 0) last update 2023-06-06 15:06:51
เพิ่มข้อมูลประชากรค่ะ
(ตอบ 0) last update 2023-06-05 03:56:10
ลบข้อมูลประชากร
(ตอบ 1) last update 2023-05-16 09:29:04
การลบข้อมูล
(ตอบ 0) last update 2023-05-02 10:41:55
การดึงข้อมูลรายชื่ิอผู้สูงอายุ
(ตอบ 0) last update 2023-04-07 10:16:59
วิธีการลบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เสียชีวิตแล้ว
(ตอบ 0) last update 2023-03-10 14:49:26
จำนวนเด็กเป็น 2 เท่า
(ตอบ 0) last update 2023-02-06 13:57:06
ขอตัวโปรแกรมส่งออกvision2020ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2023-01-23 15:53:40
datebest.net - visit website and win smartphone!
(ตอบ 0) last update 2023-01-16 03:09:17
@pump_upp - best crypto pumps on telegram !
(ตอบ 0) last update 2023-01-13 11:14:45
Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more!
(ตอบ 0) last update 2023-01-11 21:28:48
ทำไมลบคนตายไม่ออก
(ตอบ 0) last update 2023-01-06 15:58:15
สอบถามการติดต่อเรื่อง รหัสผ่านเข้าไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2022-11-30 15:27:50
สอบถามเรื่องการ นำเข้าข้อมูล ปี2566 ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2022-10-19 13:42:37
ขออนุญาติสอบถามวิธีเพิ่มรายชื่อ เด็ก นักเรียนครับ
(ตอบ 0) last update 2022-09-05 12:49:05
ส่งไฟล์uploadผิด
(ตอบ 0) last update 2022-09-02 07:58:22
ข้อมูลก่อนการ uPload 19 ราย Upload เข้าไปมีข้อมูลเพียง 17 ราย
(ตอบ 0) last update 2022-08-11 10:37:49
 

Web Link