ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงระบบคัดกรอง

จะทำการปรับปรุงระบบคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอปิดระบบชั่วคราวในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 22:00 - 24:00 น.

 

Last Update : 2014-06-06 15:01:59