ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงรายงานคัดกรองสายตาโดย อสม.

ขณะนี้ได้ปรับปรุงรายงานอัตราสายตาผิดปกติ สงสัยตาบอด (จากการคัดกรองโดยอสม.) ให้สามารถดูรายชื่อผู้ที่สงสัยตาบอดได้แล้ว
- การดูรายชื่อต้อง Login เข้าระบบก่อนจึงจะสามารถดูรายชื่อได้
- รายชื่อทีแสดง เป็นรายชื่อในเขตที่รับผิดชอบ หรือขึ้นอยู่กับสิทธิที่ผู้ดูและระบบกำหนดให้เท่านั้น

 

Last Update : 2014-04-04 22:51:56