ถามโดย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 2019-09-09 12:19:10

ผู้ป่วย คีผ่าต้อกระจกผิดข้างจึงได้วีซ่่าผิดข้าง

visa ML57DD994 จะขอแก้จากตาขวาเป็นตาซ้ายค่ะ ผู้ป่วยชื่อ นายกิตติวัฒน์ ประเสริฐศรี ผ่าตัด 10/09/62