โรงเรียนเป้าหมาย
(ตอบ 2) last update 2017-03-21 13:15:22
การประมวลผลของโปรแกรม vision2020
(ตอบ 0) last update 2017-03-20 10:54:40
ยอดระยะรอคอยกับยอดผ่าไม่ตรงทำไง
(ตอบ 1) last update 2017-03-17 19:26:23
สรุปรายงานเหมือนกัน
(ตอบ 0) last update 2017-03-11 11:54:35
เป้าหมายคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2017-03-02 11:09:10
แก้ไขประเภทของรร.
(ตอบ 0) last update 2017-02-28 08:19:29
02639 ช่วยปรับเป้าให้หน่อยครับ เป้าเกิน อัปโหลดใหม่แล้ว
(ตอบ 0) last update 2017-02-27 09:16:00
อัพโหลดประชากรใหม่แล้ว เป้าหน้าเว็บไม่เปลียนครับ
(ตอบ 0) last update 2017-02-23 09:45:05
แก้ไขผลการบันทึกตานักเรียน
(ตอบ 1) last update 2017-02-22 11:05:01
ีรายงานไม่ขึ้น
(ตอบ 1) last update 2017-02-22 11:03:56
การอัพโหลดข้อมูลการคัดกรองสายตาเด็ก ป1
(ตอบ 0) last update 2017-02-13 17:19:32
สอบถามค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-02-10 14:00:26
นำเข้า person ปี60 ไหม่ ทำไมเป้าหมายเกินจริงคะ
(ตอบ 1) last update 2017-02-02 20:42:32
ไม่ขึ้นรายชื่อโรงเรียน
(ตอบ 1) last update 2017-02-02 20:42:08
แจ้งปรับข้อมูลประชากร ปี 2560
(ตอบ 1) last update 2017-01-31 20:02:39
คีย์ข้อมูลเพิ่ม
(ตอบ 1) last update 2017-01-31 20:02:13
ปรับปรุงข้อมูล person ใหม่ด้วยนะครับ
(ตอบ 0) last update 2017-01-30 11:07:14
แยกหมู่บ้าน
(ตอบ 0) last update 2017-01-26 15:25:38
ปรับข้อมูลประชากร ปี 2560 ให้ใหม่หน่อยครับ
(ตอบ 0) last update 2017-01-25 15:02:06
นำเข้าข้อมูลคัดกรองต้องกระจก ผส.โดย อสม.หลายรอบแต่ไม่ขึ้น
(ตอบ 1) last update 2017-01-24 11:13:47
 

Web Link